تاریخچه شرکت

این شرکت با رشد سریع، فراهم نمودن کفیت بالا و قیمت مناسب در سال 1376 از تلفیق دو شرکت لیرلن پیمای ساری و ایران پیمای بهشهر تاسیس گردید. این دو کمپانی بیش از از 56 سال کار در صنعت توریسم نامی نیک برای خود بدست آوارده اند.
از خدمات صورت گرفته این شرکت میتوان به فراهم کردن سرویسهای شرکت که شامل گروههای خصوصی،تیم های ورزشی،مدارس،آژانسهای مسافرتی بین المللی و داخلی بوده اند اشاره کرد. این شرکت بعنوان تأمین کننده قابل اطمینان بوسیله اکثر استفاده کنندگان،سازمانها و فعالان در صنعت توریسم برگزیده شدهاست.