دربستی داخل کشور

/
شرکت حمل و نقل پرتوسیر ایرانیان سرویس های حجمی بنا به مناسبتها مختلف را بطور منظم میدهد که شامل سرویس های مهران (اربعین حسینی)، راهیان نور، مرقد امام(ره)، نمایشگاه کتاب، سرویس های آموزش و پرورش و سمینارها و همایش ها میباشد.

دربستی های برون مرزی

/
شرکت حمل و نقل پرتو سیر ایرانیان سرویس منظم ساری به استانبول، ترکمنستان، ارمنستان و بغداد و نجف در طول سال به طور منظم انجام می دهد. سرویس های دربستی به افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، گرجستان و ترکیه را با اتوبوس های VIP مجهز به اینترنت همراه انجام می دهد.

سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان

/
شرکت حمل ونقل پرتو سیر ایرانیان نزدیک به ده سال می باشد که سرویس دانشکاه های ادیب، هدف، سما و دانشگاه آزاد را انجام می دهد، سرویس هایی از قبیل آمل به ساری و بلعکس، سرویس های از بابل به ساری و بلعکس، سرویس های از مهشهر به ساری و بلعکس انجام می دهد. سالانه 70 الی 100 دستگاه اتوبوس هم بابت نمایشگاه کتاب تهران به دانشگاه های مازندران اجاره می دهد.

سرویس های ایاب و ذهاب کارمندان ، کارخانه ها ، ادارات

/
این شرکت ، شریک استراتژیک مسافرینی میباشد که ساعت کار آنها قبل از طلوع آفتاب شروع شده و میبایستی سروقت در محل کار خود حاضر شوند . خیلی از کارخانجات وشرکتها ساعت کاری و شیفت پرسنل آنها متفاوت از ساعت کار اداری میباشد که این امر مستلزم وجود سرویسهای خاص و مرتبط با ساعت کارآنهاست، که ما با در اختیار داشتن ناوگانی قوی و آزموده می توانیم سرویسهایی برای آنها فراهم کرده و مشکل سرویس را حل نمائیم .