Vip Class

در سرویسهای vip تمام تلاس خود جهت راحتی شما نموده ایم، تفاوت را شما در ابتدای ورود به فضای وسیع داخل اتوبوس متوجه خواهید شد،صندلی های چرمی راحت رضایت شما را جلب می نماید، و وقتی نشستید شما فضای وسیع تر صندلی را احساس خواهید کرد.اضافه بر این ناوگان بسیار جوان و رانندگان ومهمانداران بسیار با تجربه و متخصص برای این سرویسها فراهم شده اند جهت اطمینان از ارائه بهترین تجربه سفر وقتی از ما ناوگان حمل ونقل کرایه می نمایئد.

سرویس کیفی

آنالیز خرابی ها و اقدامات اصلاحی استقرار شاخصهای کیفی طبق قوانین ایران کلیه وسایل حمل و نقل عمومی هر 6 ماه بازدید فنی می شوند که این معاینات در مراکز تحت نظارت سازمان اتوبوس رانی و زیر نظر افراد مورد صلاحیت فنی بالا صورت میگیرد.…

ایمنی ناوگان

ایمنی و تکنولوژی روز از اصول سفر مدرن زمینی می باشد. استاندارهای فنی بالا و بازدیدهای منظم، ناوگان ما را ایمن تر از سایر دیگر حمل و نقل نموده است. راننده های کار آزموده، از طریق آزمایشهای تائید سلامت و امتحانهای تئوری و عملی رانندگی، انتخاب می شوند. همه اتوبوسهای ما مجوز…

آموزش رانندگی

رانندگان این شرکت آموزشهای منظم دوره ای جهت به روز رسانی مهارتها و قوانین رانندگی را پشت سر میگذرانند.

تعمیرات و نگهداری

پیشگیری و کنترل ناوگان و آموزش منظم پرسنل تعمیراتی اجازه می دهد که افرادی با بازده بالا و آشنای با تکنولژی روز داشته باشند. این امر قبل وبعد از هر سفر توسط افراد متخصص و تکنسین های کاردان صورت میگیرد که شامل کنترل لاستیک ها، بازدید فنی و همچنین نظافت داخلی و بیرونی ماشین صورت میگیرد.